Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018

Μηνυμα Δημαρχου ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

Ανακοίνωση του Δημάρχου Μονεμβασίας κ. Ηρακλή Τριχείλη για τον καθαρισμό οικοπέδων:

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και των ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων, οικισμών και κατοικημένων περιοχών ή κοντά σε αυτές, όπως προβούν στον καθαρισμό της βλάστησης και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται μέσα σ’ αυτά, για την αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, ο Δήμος θα προβαίνει αυτεπάγγελτα στον καθαρισμό του, επιβάλλοντας παράλληλα τέλος-πρόστιμο που ανέρχεται σε 0,50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (άρθρο 94 Ν. 3852/2010). Βεβαιούται δηλαδή εις βάρος των ιδιοκτητών η ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου και υποβάλλεται επιπλέον μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.


O ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου